دکتر مسعود سینکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مسعود سینکی

دکتر مسعود سینکی

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تاریخ تولد : 11.11.1355
شماره همراه : 09354360102
پست الکترونیک : sinaki@damghaniau.ac.ir
آدرس : دامغان دانشگاه ازاذ اسلامی

شبکه های اجتماعی

سابقه فعالیت

مهارت ها

  • زبان انگلیسی
   95%
   خواندن . نوشتن . درک مطلب
  • تنش های محیطی در زراعت
   95%
   اشنایی با روشهای مبارزه با تنشهای محیطی
  • اشنایی با روشهای کاشت داشت و برداشت گیاهان دارویی . صنعتی. علوفه ای
   95%
   اشنایی با روشهای کاشت داشت و برداشت گیاهان دارویی . صنعتی. علوفه ای و روشهای بهینه استفاده از این گیاهان